Yhteystiedot

Milla Tuormaa

Milla Tuormaa

Biologian maisteri 2008(Ympäristöbiologia, Kasvatustieteitä, Ympäristökasvatus cumu, eläintieteitä, kasvitieteitä)                                                                                                                 jatkoopintoina: erityispedagogiikka, ympäristökasvatuskurssit, sosionomi – lastensuojelu+lapset ja nuoret

Ympäristökasvattajan ammattitutkinto 2015

työkokemus: luontokoulut, oma yritys, Suomen luontokeskus Haltian – opastukset, lastentarhat – hoitaja ja retkiohjaaja;ympäristökasvatusvastaava, koulunkäyntiavustaja erityisluokissa, opettajan sijaisuudet

Palaute / Kysymys

Voit kirjoittaa palautteesi tai kysymyksesi tänne.

Sähköposti *

Puhelinnumero (ei pakollinen)

Kysymys / Palaute *

Comments are closed