kirjallisuus ja vinkit

 Kirjallisuutta

Määritysoppaita ja tutkimusvinkkejä:

Bang, P. & Dahlstrom, P. 2009: Mikä tästä meni, eläinten jäljillä.WSOY

Olsen, L-H ym. 1997: Murkkuja ja Mehiläisiä, metsien pikkueläimiä.WSOY

Olsen, L-H ym. 2000: Vesikirppu ja sudenkorento, makean veden eläimiä

Trolle, L. & Rubaek 1999: Amiraali ja Neitoperho, Suomen ja pohjolan perhosia. WSOY

Tyystjärvi-Muuronen 1985: Vesiopas: Vedet ja vesiluonto. Suomen luonnonsuojeluliiton tuki

Kaupunkiluonto:

Laurila, J. 1998: Löytöretkelle lähiluontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton tuki

Tolvanen, M. 2002: Kaupunkiluonto.WSOY

Metsä:

Kuisma, T. (Kuvitus Laila Nevakivi) 2014: Lapsen oma luontoretki. Minerva

Kuisma, T. (Kuvitus Laila Nevakivi) 2012: Lapsen oma lintukirja. Minerva

Laine, L. & Kalliola, I. 2010: Suomen lasten luontokirja. Otava

Vehmainen, S. (kuvitus Laila Nevakivi) 2012: Lapsen oma talvikirja. Minerva

Vehmainen, S. (kuvitus Laila Nevakivi) 2010: Lapsen oma petokirja. Minerva

Tietoa vesistöistä:

Green, M. Pajanen, K. ja Soulanto, M.(toim.) 2014: Meren ranta kutsuu, tietoa ja luovaa tekemistä Suomen lahden rannoilla retkeileville. Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Ahtiainen, H. 2008: Järventilan parantamisen hyödyt esimerkkinä Hiidenvesi. Suomen ympäristökeskus

Vantaa-Kokoelma – Tikkurilan kirjasto: Vantaanjoen kehittämisohjelma, Virtavesi kirjallisuutta ja Vantaanjoen kulttuuria

Helsinki-Kokoelma – Parilan pääkirjasto: Vanhankaupungin lahti Helsingin lintuparatiisi, Helsingin keskuspuisto, Helsingin kulttuuria

Nettisivuja

Opettajan oppaita luontopoluille – harjoitus- ja reittivinkkejä

http://vihreatsylit.fi/hk/pdf/maunulan-luontopolku-lapsille.pdf

http://www.luontoon.fi/nuuksio/reitit

Jokiesimerkkejä

http://www.vantaanjoki.com/

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Sipoonjoki%285723%29

http://www.virtavesi.com/

Järviesimerkkejä:

http://vesientila.fi/fi/kunnat/vihti/jarvet/hiidenvesi

http://www.hiidenvesi.fi/

http://cafekuusijarvi.fi/ulkoilualue/

http://www.luontoon.fi/nuuksio

Itämeri

http://kosteikko.fi/

http://www.helsinki.fi/viikki/vanhankaupunginlahti.html

http://wwf.fi/alueet/itameri/

http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/aihekokonaisuudet/kestava_kehitys/teemoja/itameren_tilaa_parantamaan/ihmisen_toiminta_uhkaa_itamerta

https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/ylakoulu/biologia/vedet

valuma-alue esimerkkejä:

 

Kuvissa näkyy Hiidenveden, Vantaan joen valuma-alue ja Itämeren valuma-alue. Periaatteessa kaikki isompaan järveen laskevat joet ja niihin yhteydessä olevat järvet voivat vaikuttaa toistensa tilaan laskusuunnassa. Myrkyt, ravinteet ja maa-aines voivat levitä jokia pitkin valuma-alueen järviin. Etenkin rannikkoalueella, kuten Vantaanjoen valuma-alueella on vaikutusta paikallisesti myös meren tilaan. Itämeren valuma-alue koostuu ympäröivien valtioiden mereen laskevista vesistöistä. Itämeri on kohtalaisen suljettu  – se saa vain vähän suolaista hapekasta vettä isosta valtamerestä. Elis se on herkkä muutoksille.

Comments are closed