Koululaiset

Tytöt tutkivat puita: Koululaisretkillä tehdään pieniä tutkimuksia. Kuvassa kolmasluokkalaiset selvittävät mitä lajeja elää tietyn puun ympärillä ja puussa.

Koululaisretkillä tehdään pieniä tutkimuksia. Kuvassa kolmasluokkalaiset selvittävät mitä lajeja elää tietyn puun ympärillä ja puussa.

Kaudelle 2015-2016 voi hakea yksittäisiä retkiä
Lähiluontoretki 60-70e(sis.ALV24%) – Helsinki; 75e(sis.ALV24%) – muu Pääkaupunkiseutu

Pidempi retki: Esimerkiksi Nuuksion Haltia opastus+luontoretki Haltian lähipoluilla
100e (sis.ALV24%)

1-2-luokkalaiset (esikoulu)

Keijukaisija puun koloissa ja Pehkitöpi oravan apuna
Alkuopetusluokkien retkillä lomittuvat kertomukset lähiluonnon eläimistä ja sadunomainen seikkailu. Itse löytäminen ja luonnontutkimiseen innostuminen on tärkeintä. Harjoituksissa tutustutaan kaupunkieläimiin ja niiden puuhiin. Lapset oppivat havainnoimaan luontoa eri aisteilla ja taiteen kautta. Lapset saavat elämyksiä ja tietoa lähiluonnosta ja innostuvat tutkimisesta.
Lisätietoja

3-4-luokkalaiset

Keitä asuu puiden koloissa, alla ja oksilla?
Luontokoulupäivien aiheina ovat linnut, ötökät, ravintoketju tai eri puiden asukkaat. Oppilaat oppivat löytämään ja tunnistamaan metsien ja puistojen eläin- ja kasvilajeja. Pääpaino on kokonaisuuden ja eliölajien yhteyksien ymmärtämisellä eikä niinkään lajien pänttäämisessä. Oma tutkiminen ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden huomaaminen tuo kunnioitusta ja vaikuttamisen halua.
Lisätietoja

5-6-luokkalaiset

Vanhan metsän sirpaleet ja tulokkaiden historia
Isommille oppilaille pyritään avaamaan monipuolisesti eri elinympäristöjä kaupunkiluonnossa. Tulokaslajien ja ihmisvaikutusten huomioiminen retkellä avaa kaupungin historiaa ja ihmisen ja ympäristön yhteyksiä. Jos oppilailla on mahdollista päästä usealle Naakan retkelle, voidan eri elinympäristöjä tarkastella monipuolisemmin tai tehdä muutama laajempikin tutkimus.
Lisätietoja


Vesitutkimus joella tai järvellä

3-6 luokkalaisille

Pyydystämme haavimalla vesihyönteisiä väliaikaisesti tutkimusakvaarioon ja määritämme rannan kasvillisuutta. Teemme ravintoketjuja kuvakorteilla ja pohdimme vedenkiertoa sekä rehevyyttä. Elämyksellinen tutkimusretki veden äärellä – paikallista tietoa sovitetaan mukaan. Sopii kun halutaa tutkia lähivettä eri tavoilla.

Lisätietoja:

Luontokoulupäivät sovitetaan koulun/luokan aikatauluun ja tasoon. Yleensä retket kestävät 2-3 tuntia, 9-11.30. Retkikohde valitaan koulun läheisyydestä, enintään kilometrin päästä. Aikaa on hyvä varata reilusti innostavaan luonnon tutkimiseen – ruokailua joudutaan siirtämään 11.30/12.00.
Yhdellä luokalla on mahdollisuus yhteen retkeen.
Jos luokassasi on yli 25 oppilasta olisi toivottavaa, että koulun puolesta järjestyisi avustaja mukaan retkelle. Toisinaan myös Naakasta on mahdollista saada kaksi ohjaajaa.

Tavoitteena on tehdä opetussuunnitelmaan liittyviä ulkonaoppimisharjoituksia. Ulos sovelletaan ympäristö-ja luonnontietoa ja taideaineita sekä matematiikkaa, äidinkiltä ja historiaa. Retket ovat elämyksellisiä ja oppilaiden itsetekemisellä ja löytämisellä on suuri paino. Retken jälkeen opettaja saa vinkkimateriaalin lähiluontoretkien jatkosovelluksiin.

Oppilaat eivät tarvitse mukaan kuin hyvät ulkoiluvarusteet; lähimetsä/ranta etsitään kävely tai pienen bussimatkan etäisyydeltä koululta.

pukeutumisohjeita paperinukke

Koululaisretkiin haetaan apurahoja vuosittain, joten niistä pyritään antamaan alennuksia. Ilmaisia retkiä ei voida luvata, sillä apurahojen saaminen on epävarmaa ja selviää usein vasta huhtitoukokuussa. Kysy tilannetta!

Ohjaajan voi pyytää luokan/koulun oppaaksi esimerkiksi Nuuksioon, Sipoon korpeen tai Helsingin keskuspuiston eri osiin. Tälläinen erikseen suunniteltu luontoretki maksaa 70-120 euroa riippuen pituudesta ja etäisyydestä.

Comments are closed