Historia

Lapsuuden metsikköleikit

Lähiluonnon metsät ja rannat olivat tärkeitä lapsuuden leikkipaikkoja. Luonto-Liiton leirit ja retket ovat loivat yhteisöä. Metsissäni keijukaiset ja haltiat kurkkivat koloista ja puille voi kertoa salaisuuksia.

Ympäristöbiologian opinnot yliopistossa lisäsivät tietoa ja aktiivisuus ympäristöjärjestöissä toi näkökulman ympäristön katoavaisuudesta ja eläinten ahdingosta. Erityisesti minua on koskettanut lähiluonnon katoaminen ja kurjistuminen kaupungeissa.

Sukellan kuusikkoon lasten kanssa ja ihmettelen muurahaisia kuin näkisin ensimmäistä kertaa. Luontoelämyksillä tunnen voivani synnyttää jotain pitkälle aikuisuuteen vaikuttavaa.

Nuorena vedin luontokerhoja ja -leirejä. Luontokoulutöissä ympäristökasvatuksen ajatus syventyi.

Tapailin tutkijan töitä ja tein inventointeja ja opettelin lajeja. Pian halusin palata lapsuuden metsään. Luontokoulussa sain olla metsänhaltija ja luoda ryteikköön vanhanmetsän mystisen maailman haltijoineen ja ihmeellisine eläimineen. Koen voivani puhaltaa sielun metsään ja eläimiin, kun lomitan suomalaisen mytologian biologiseen tietoon.

Naakan toiminta

Kiertävän luontokoulu Naakan toiminta on tiiveintä syys- ja kevätaikaan. Talvella ja kesällä seikkailen perheeni ja keikkailen Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Polussa ja koulunkäyntiavustajana erityisluokissa sekä Suomen luontokeskus Haltiassa.

Järjestöyhteistyö laajentaa rahoitusmahdollisuuksia. Ympäristökasvatus tulee sydämestä, teen edelleen paljon myös töitä vapaaehtoisena.
Lajintuntemus pysyy yllä seikkailemalla lähiluonnossa ja tutkimalla kirjoja. Satumaailma on siirtynyt kertomisesta kirjoittamiseen. Parhaillaan koetan julkaista kaupunkieläintarina- ja kasvatuskirjaa esi- ja alaluokkien ulko-opetukseen.

Retkiä vetäessäni olen huomannut miten erityisesti erityislapset oivaltavat metsässä aivan uusia asioita ja hiljentyvät kuuntelemaan luonnon ääniä. Olen halunnut kehittää erityislasten ympäristökasvatusta. Koetan hakea avustusta koululaisretkiin ja erityisesti erityislapsille suunnattuihin projekteihin.

Vuonna 2012

 • 36 lähiluontoretkeä helsinkiläisille ala-asteluokille. Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ja Nuorisoasiankeskukuksen projektiraha
 • Korkeasaareen luontokoulu Arkin kanssa 15 luontokoulupäivää ala-asteille.
 • Aloitin erityislasten materiaalin tekemistä
 • Perheretkiä MLL:n ja Luonto-Liiton kanssa.
 • Luontoleikkikoulutuksia

Vuonna 2013

 • Erityislasten materiaalin tekeminen jatkuu
 • Mietin uusia yhteistyömahdollisuuksia Metsähallituksen ja yrittäjien kanssa – Suomen luontokeskus Haltia
 • Erityislasten luontokasvatus kiinnostaa ja luon yhteistyötä heidän järjestöjensä kanssa
 • Syklin Ympäristökasvattajan ammattitutkinnossa koetan keskittyä erityislasten ympäristökasvatuksen kehittämiseen
 • Etsin rahoitusta, jotta voin edelleen tarjota ilmaisia koululaisretkiä

Vuonna 2014

  • Jatkan opintoja Syklin ympäristökoulussa: ympäristökasvattajan ammattitutkinto, keskityn erityislasten ympäristökasvatukseen
  • Aloitan erityispedagogiikan opintoja avoimessa yliopistossa
  • teen Meriharjun luontotalon kanssa erityislapsiretkiä ja kehittämisprojektia
  • Toteutan monien yhdistysten kanssa perheretkiä
  • Vedän Suomen luontokeskus Haltiassa opastuksia ja luontoretkiä
  • Pyrin saamaan rahoitusta koululaisretkiin
  • Aloitan laajemman erityislasten ympäristökasvatuksen kehittämisen

Vuonna 2015

 • Päätän opintoni ympäristökoulu Syklissä, valmistun ympäristökasvattajaksi: kaikki opintojeni työt sivuavat erityislasten ympäristökasvatusta
 • Kokoan laajan erityislasten ympäristökasvatus materiaalin nettisivuille, Metsä ja Vesiosiot
 • suunnittelen erityislapsihankkeen jatkamista monikulttuurisuushankkeella
 • vedän retkiä erityisryhmille
 • jatkan töitä Luontokeskus Haltiassa

Vuonna 2016-2017

 • Vedän hanketta monikulttuurisille ryhmille, teen heille retkiä lähiluonnossa, metsässä, vesistön rannalla
 • ryhmien kanssa ennallistan suota ja rakennan kutusoraikkoja taimenille. Yhteistyössä ovat mukana luontojärjestöt ja Metsähallituksen luontopalvelut
 • Maeriaaleja monikulttuurisille ryhmille löytyy kotisivuiltani
 • Jatkan yhteistyötä erityislasten yhteisöjen kanssa – Luonto liiton ja Helsingin invaliidiyhdistyksen kanssa toteutetut retket ja green care pohjan kasvattaminen sosiaalialan opinnoilla.

 

Comments are closed